Laksefiske i Namsen

Hildrum Gård er deleier i eget laksevald i Namsen; Grande/Hildrum. Valdet er ca. 700 m langt, og fiskes med inntil 3 båter, eller fiske fra land. Fiske fra båt er det tradisjonelle Harlingfiske, hvor en starter øverst i valdet og kryssror valdet nedover med 2 stenger ute. Valdet har også flere gode landplasser for fiske fra land. Vi har en egen hytte/gapahuk ved elvebredden som er godt egnet både for overnatting og bespisning. Ellers skaffer vi også fiske i andre vald.

Om ønskelig kan vi få fisken røkt og vakumpakket på et utmerket røkeri i nabolaget