Historikk

 

Gårdens hovedhus er en tradisjonell  ”Trønderlån” som er gjenoppbygget etter brann i 1993, slik at den opprinnelige antikvariske utforming og stil er bevart. Den eldste delen av hovedbygninga ble bygd i 1711. Huset ble senere påbygd i lengden, og i 1798 sto ei Trønderlån ferdig som var 28m lang og hadde 2 innganger. Denne ble så påbygd 5m til i 1922, og fikk 3 innganger, som i dag.
Navnet Hildrum/Hildrem kommer av det norrøne navnet Hildrheimr, som rett oversatt betyr Kampsted. Mye tyder på at Hildrem kanskje var et høvdingesete eller en hellig offerplass.

Gården er første gang nevnt i Aslak Bolts jordebok i 1440, og var bl.a tingsted på 1500-tallet. Gårdens storstue ble også vigslet til kirke etter brannen i Ranem kirke i 1899, og har ellers alltid vært et kultursentrum i bygda.

Gården fikk tinglyst kontrakt som gjestgiveri og skysstasjon i 1732, og det har etter dette vært drevet gjestevirksomhet på gården.

Rettigheter til fiske i Namsen har fulgt gården til alle tider. Sportsfiske kom til Namsen med de engelske «lakselordene» på slutten av 1800-tallet, og på 1880-tallet lærte daværende eier av gården å binde laksefluer av engelskmennene. Etter bortfall av den engelske adelen ble det en nedgang i sportsfiske en periode, fram til 1950 da Berlingske tidende leide en lengre elvestrekning til et fiskeeventyr som varte i nesten 50 år.

Vår logo består av gårdens opprinnelige bumerke.